Alkmaar Centraal

Tijdens de vergadering van dinsdag 3 november stelde het college van Alkmaar het voorontwerp-bestemmingsplan voor Alkmaar Noord vast. Het gaat om het gebied tussen het NS-spoor in het zuiden, de Martin Luther Kingweg (N9) in het oosten, de gemeentegrens in het westen en Geestmerambacht in het noorden.

Dit is het eerste bestemmingsplan waarin herontwikkeling van leegstaande (bedrijfs)panden en het onderzoek naar locaties voor vrije bouwkavels en welstandsvrij bouwen wordt meegenomen. Onderzoeken naar die twee vormen van deregulering werden onlangs afgerond.

In het flexibele plan staat welke mogelijkheden er zijn wat betreft de bouw van een sportcomplex, huis, winkel, horeca of een ander bedrijf. Een deel van het gebied wordt als ‘levendig’ aangemerkt (langs toegangswegen) en de rest ‘rustig’. Die tweedeling betreft regelingen voor een bedrijf aan huis en de VNG-lijst van functiemenging. 

Een aantal maatschappelijke functies wordt uitgebreid naar ‘Gemengd – maatschappelijk’ met een (ondergeschikte) horeca- en detailhandelsfunctie. Dit in overeenstemming met de bestuurlijke wens om bewonersondernemingen meer armslag te geven.

Van donderdag 12 november t/m woensdag 9 december ligt het voorontwerp (op afspraak) ter inzage bij de servicebalie Vergunning- en subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein. Een afspraak kan gemaakt worden via Alkmaar.nl of via 14 072. De stukken zijn te zien via Inwoners > Bouwen en Wonen > Plannen ter inzage. Op 23 november van 18.00 tot 21.00 uur organiseert is er een inloopavond in Mare Nostrum, waarbij ambtenaren vragen zullen beantwoorden.

Naar verwachting kan in de zomer van 2016 het nieuwe bestemmingsplan worden vastgesteld.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl