Alkmaar Centraal

De gemeente Alkmaar gaat de komende twee jaar € 300.000 steken in de aanleg van het glasvezelnet in de buitengebieden, waar internet nu nog via aloude koperen ’PTT-kabeltjes’. Dit meldt het NHD. Het is een antwoord van het college op een eerder aangenomen raadsmotie.

Een meerderheid in de raad, bestaande uit OPA, D66, CDA, BAS, Leefbaar Alkmaar en VVD, vindt dat bedrijven en landeigenaren in de Schermer en het landelijk gebied rond Graft-De Rijp gecompenseerd moeten worden voor een onevenredig hoge onroerendezaakbelasting gaan betalen. Dit zonder dat er een gat in de begroting zou ontstaan.

Het college ziet investering in een glasvezelnetwerk een goede compensatie, waar iedereen profijt van kan hebben. Land- en tuinbouworganisatie LTO pleitte hier eerder al voor. LTO stelt dat steeds meer agrariërs problemen ondervinden aan het gebrek van bijdetijds internet en commerciële bedrijven vinden het geen onrendabele investering. Het non-profit burgerinitiatief Breedband Alkmaar-Buiten sluit zich bij LTO aan.

De gemeente en provincie willen zich garant stellen voor de geraamde kosten van € 2,5 miljoen. Deze mondelinge toezegging moet nog wel vastgelegd worden. Gemeente Alkmaar zal dit in december doen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl