Alkmaar Centraal

Woensdag tekende wethouder Kloos samen met andere gemeenten en minister Henk Kamp een ‘Retaildeal’. Hierin staan afspraken voor een visie op de binnenstad, gericht op onder meer detailhandel. Ook het ontwikkelen van een actieplan is onderdeel van een Retaildeal.

De retail is belangrijk voor de aantrekkelijkheid, vitaliteit en leefbaarheid van de Nederlandse binnensteden. Omdat de retail in zwaar weer verkeert en partijen gezamenlijk antwoorden moeten zien te vinden op het veranderde koopgedrag van consumenten, is vanuit het ministerie van EZ de Retailagenda opgesteld. De agenda biedt een platform waarop gemeentes, ondernemers en vastgoedeigenaren samen werken aan 'toekomstbestendige' binnensteden. Het doel is om gezamenlijk te komen tot een toekomstgericht beleid voor detailhandel met daarin duidelijke keuzes voor lagere regeldruk en publiek-private samenwerking waar dat noodzakelijk is.

Wethouder Kloos is trots op zijn stad. De detailhandel in de historische binnenstad van Alkmaar staat echter onder druk. De RetailDeal helpt Alkmaar in contact te komen met belanghebbenden en geeft daarnaast toegang tot nationale kennis en ervaringen. Binnen twee jaar hoopt Kloos op meer bezoekers, minder leegstand en nieuwe ondernemers: “We zien de functie van de binnenstad veranderen. Samen met ondernemers en winkeleigenaren werken we toe naar een positieve invulling van die verandering.”

Alkmaar werkt volop aan de vitalisatie van haar winkellandschap. De stad neemt maar liefst deel aan drie pilots van de Retailagenda: Aangename Aanloopstraten, Verplichte Regels Winkelgebieden en De Nieuwe Winkelstraat. “We zoeken in de regelgeving naar manieren om ondernemerschap te vergemakkelijken en werken bijvoorbeeld samen met Rabobank aan een nieuwe visie voor de binnenstad”, aldus Kloos. “Het sluiten van een RetailDeal is een bekrachtiging van wat we al doen. We gaan na ondertekening verder met het uitvoeren van de pilots en alle andere initiatieven om de binnenstad van Alkmaar te versterken.”

Regelmatig overleggen met ondernemers en winkeleigenaren is volgens Kloos essentieel. “Dat zijn de momenten waarop acties worden besproken en uitgezet. De gemeente faciliteert, maar het zijn de ondernemers die het uiteindelijk moeten doen.”.

“De ervaring leert ons tot nu toe dat de Retailagenda een waardevol middel is. Het platform draagt bij aan de uitwisseling van kennis en ideeën met andere gemeenten en deskundigen.”. Door ondernemers en winkeleigenaren te verenigen hoopt Kloos de behoeftes van de Nederlandse binnensteden ook op de politieke agenda te krijgen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl