Alkmaar Centraal

In de Week tegen de Kindermishandeling heeft een aantal officieren van justitie gastlessen verzorgd voor leerlingen van het mbo en het hbo die tijdens hun carrière grote kans lopen om op de één of andere manier met kindermishandeling te maken te krijgen.

Zo gaf Mr. Suzan Heij, officier bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland, een gastles aan de leerlingen van de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang van het Horizon College op de locaties Alkmaar en Hoorn. Daarnaast kregen zij van de opleiding Onderwijsassistent een gastles.

In Nederland worden per jaar 119.000 kinderen mishandeld of verwaarloosd, statistisch gezien is dat per schoolklas één kind. Medewerkers in de kinderopvang hebben dus een belangrijke signalerende functie, stelt Suzan Heij. Denk aan het opmerken van blauwe plekken en afwijkend gedrag. De voorbeeld-casussen maakten soms diepe indruk. "Dat iedereen zomaar kinderen mag krijgen", uitte een leerling ontsteld.

Soms begint het bij een onderbuikgevoel van een leidster op een kinderdagverblijf. "Het is belangrijk daarnaar te luisteren en melding te maken als je het niet vertrouwt", aldus Suzan Heij.

Strafrecht alleen is vaak geen oplossing, maar het kan samen met de juiste zorg wel de situatie verbeteren. Het strafrecht zorgt ervoor dat de dader kan worden berecht of verplicht maatregelen moet ondergaan. Te denken valt aan een huis/contactverbod van 10 dagen, al dan niet samen met bijvoorbeeld een agressietraining of cursus over alcoholgebruik.

De officier van justitie raadt aan bij twijfel altijd melding te doen bij Veilig Thuis. Melding van kindermishandeling kan op verschillende manier, zoals (anoniem) via Vooreenveiligthuis.nl of er kan een melding of aangifte gedaan worden bij de politie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl