Alkmaar Centraal

Eind oktober gaf de gemeente Alkmaar aan bereid te zijn 600 extra asielzoekers op te vangen in het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg. Met name de partij OPA vond wel dat de opvang van asielzoekers wat eerlijker verdeeld zou moeten worden over de regio, maar het lijkt erop dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers tot dusver niet op dat verzoek is ingegaan. Dit schrijft het NHD.

OPA gaf eind oktober aan het liefst kleinschalige opvang te willen die eerlijk verdeeld is over de regio. Het COA wil weer liever grootschalige opvang, vanwege financiële en logistieke redenen. Tot dusver lijkt het er niet op dat het COA bezig is te overleggen met andere gemeenten over het verzoek om eerlijkere verdeling van de gemeente Alkmaar; de gemeente kon er in elk geval nog niets over zeggen.

Het Alkmaarse college heeft nu bewust een etage in het belastingkantoor leeggehouden als ‘symbolisch verzet’, aldus het NHD, om de andere gemeenten in de regio aan te sporen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl