Alkmaar Centraal

De burgemeesters van Alkmaar, Almelo, Assen, Lelystad, Maastricht en Zutphen hebben de Tweede Kamerleden gevraagd om de rechtbanken in hun steden te laten bestaan met een volwaardig zakenpakket. In de brief die het kabinet vrijdag heeft verstuurd, wordt wel extra geld vrijgemaakt voor Justitie, maar de bestemming van dat geld is te vaag, vinden de burgemeesters.

Onder andere vanuit de lokale politiek en rechtbanken zelf is hevige kritiek geuit over het verwijderen van uitgebreide rechtspraak in de zes steden en omliggende regio's. Deze week bespreekt de Kamer de begroting van Justitie en daarmee het lot van de zes rechtbanken. 

Burgemeester Bruinooge: “Het is een prima zaak dat er geld bijkomt voor veiligheid en justitie. We moeten echter wel zorgen dat dat geld ook goed terechtkomt. Kabinet en Kamer hebben begrip getoond voor onze wens om de rechtbanken in onze steden volwaardig open te houden. We moeten voorkomen dat ze alsnog uitgekleed worden omdat er geen heldere beslissingen komen over de bestemming van het geld. Daarom hebben we de Kamerleden gevraagd de vereiste middelen te oormerken voor behoud van toegankelijke rechtspraak."

De burgemeesters willen graag deze week helderheid over de rechtbanken.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl