Alkmaar Centraal

Het is nog niet zeker of de provincie Noord-Holland 12 miljoen euro subsidie verleent voor de aansluiting van Heiloo op de A9. Dit meldt het NHD. In de commissie mobiliteit van Provinciale Staten bleken maandag alleen VVD, D66 en CDA duidelijk voorstander te zijn.

Gedeputeerde Elisabeth Post benadrukte de noodzaak van de afslag door te wijzen op nu al overbelaste kruispunten tijdens de spits zoals bij de Boekelermeer zelf, de A9-afslag Uitgeest en de zuidkant van de Alkmaarse randweg. Ze bedrukte ook dat de 1800 huizen in de Zandzoom bij Heiloo er ondanks vertraging uiteindelijk gewoon komen.

De SP vindt de afslag weinig nut hebben. De Boekelermeer heeft de laatste jaren maar één bedrijf aangetrokken en het was deze fractie die wees op de trage bouw bij de Zandzoom. Daarnaast vertrouwt de SP de opzet niet en wees erop dat destijds geen onderzoek was gedaan in het kader Schoon Schip, het project tegen corruptie in het provinciebestuur.

De PvdA wilde garantie op 16 hectare natuur ter compensatie van de aanleg en een onderzoek naar mogelijk sluipverkeer naar de kust. De PVV en ouderenpartij 50-Plus hielden zich nog afzijdig. Half december volgt besluit over de 12 miljoen subsidie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl