Alkmaar Centraal

Sinds augustus maakt het reactiverend zwemmen voor ouderen in Zwembad De Hout onderdeel uit van Alkmaar Sport NV. Gemiddeld 100 deelnemers, al dan niet met een lichamelijke beperking, verdeeld in drie groepen, krijgen deze lessen van hun vertrouwde, professionele zwemdocenten. Maar dat is 1 januari voorbij.

De leraren worden vervangen door zwembadpersoneel, omdat dit goedkoper is. Zowel de docenten als de deelnemers betreuren dit ten zeerste. Niet alleen vanwege de opgebouwde band, maar ook omdat men twijfelt aan de kwaliteit en er ook het nut niet van inziet. Zij krijgen bijval van de PvdA en Leefbaar Alkmaar.

Alkmaar Sport nam in augustus de taken over van De Wering en snijdt nu in de kosten. De PvdA en Leefbaar Alkmaar willen van het college weten of het ontslaan van de docenten destijds afgesproken is en of de bezuiniging wel echt nodig is. De fracties stellen dat overname door Alkmaar Sport NV al kostenbesparend is voor de gemeente, en vragen zich af of het schrappen van het schoolzwemmen de docenten wellicht onrendabel maakt.

Tot slot willen de twee fracties weten of er nog meer beweegactiviteiten onder druk staan, en of de algehele exploitatie van zwembaden in het gedrang komt.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl