Alkmaar Centraal

Het college van Alkmaar heeft dinsdag het jaarverslag Leerplicht & Kwalificatieplicht over het schooljaar 2014-2015 vastgesteld. Het verslag geeft inzicht in het uitvoeren van de Leerplichtwet en de effecten ervan.

De leerplichtambtenaren grijpen in bij spijbelen en schooluitval. Daarnaast hebben zij een adviserende en bemiddelende rol. Scholen, ouders, instellingen en hulpverleners weten hen ook steeds beter te vinden. Het voorkomen van schooluitval heeft prioriteit. Zo hebben leerplichtambtenaren vorig schooljaar preventieve verzuimspreekuren op het voortgezet onderwijs gehouden omvroegtijdig te kunnen handelen.

Wethouder Elly Konijn: “Thuis zitten is geen optie. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen en bouwen aan een goede toekomst. Met een diploma op zak, heeft een jongere nu eenmaal veel betere kansen op een goede en leuke baan.”

Diverse landelijke ontwikkelingen, zoals de decentralisatie van de jeugdzorg, hebben hun invloed op de werkwijze van de leerplichtambtenaar en dan vooral op de wijze waarop hulpverlening aangesproken of ingezet kan worden. Zo is er een samenwerking opgestart met diverse partners in het onderwijs, de zorg, justitiële partners en partijen op de arbeidsmarkt.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl