Alkmaar Centraal

De fractie van BAS wil het borstbeeld van Rudi Carrell weghalen uit het ‘verdomhoekje’ achter het oude theater van het Gulden Vlies en herplaatsen aan de voorkant van de plek waar de showmaster in het begin van zijn carrière veel heeft opgetreden.

De partij denkt aan een prominente plaats op de brug tussen de Lindegracht en de Oudegracht, op de hoek van het Gulden Vlies. "Daar komen dagelijks veel mensen voorbij", aldus Ben Bijl van BAS. "Rudi Carrell verdient het niet om op een achterafplaats te moeten staan. Hij was een showman die hield van publiek, niet van stilte om zich heen."

In de raadsvergadering van 4 juli 2013 is bij een discussie over de herinrichting van het Canadaplein uitvoerig stilgestaan bij het verplaatsen van het borstbeeld van Rudi Carrell. Een grote meerderheid van de raad oordeelde dat het beeld een prominentere plaats verdiende, maar niet op het Canadaplein.

Sindsdien heeft de raad niets meer vernomen, stelt BAS vast. "Op 19 december is de geboortedag van Rudi Carrell en BAS zou het mooi vinden als het beeld dan op zijn nieuwe plek staat’’, aldus Ben Bijl. Hij vraagt daarom het college of dit wenselijk en mogelijk is. (foto: Ben Bijl)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl