Alkmaar Centraal

In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord nam in november het aantal WW-uitkeringen toe. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van seizoensinvloeden, met name in de landbouw en horeca.

De toename was met 3,2% ruim twee keer zo sterk als landelijk (1,5%). Daarentegen is het aantal WW'ers lager dan een jaar geleden, in tegenstelling tot het landelijk gemiddelde. 

 Landelijk nam het aantal jongeren in de WW het afgelopen jaar met bijna 9% toe. In Noord-Holland Noord is die stijging 6%.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl