Alkmaar Centraal

Gemeente Alkmaar heeft, zoals beloofd tijdens informatiebijeenkomsten, beveiligingscamera’s geplaatst in het gebied rond de toekomstige tijdelijke opvang voor asielzoekers aan de Robonsbosweg.

Het overleg tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente bevindt zich een afrondende fase. Na vaststelling van de bestuurlijke overeenkomst wordt het oude belastingkantoor verbouwd. Daarna kunnen asielzoekers hun intrek nemen.

De zeven camera’s worden alvast in bedrijf gesteld om de veiligheid in de omgeving te verhogen. (foto: Google Maps)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl