Alkmaar Centraal

GroenLinks-raadslid Mireille Sampimon doet met ingang van 1 januari afstand gedaan van haar zetel in de Alkmaarse gemeenteraad. Zij kan haar werk niet langer combineren met nevenactiviteiten en haar gezin.

Sampimon wordt opgevolgd door de 62-jarige Ineke Bozelie, die als fractieassistent de afgelopen jaren veel ervaring heeft opgedaan met raadswerk. Bozelie is overtuigd GroenLinks'er en zet zich op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau in voor haar partij. De fractie heeft de woordvoering binnen de raad opnieuw verdeeld. Ineke Bozelie krijgt jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen onder haar hoede.

De fractie kiest ervoor deze belangrijke onderwerpen vanaf nu in één portefeuille e plaatsen, vanwege de nauwe verbanden.

De terugtredende Sampimon: “Ik vind het een enorme eer dat ik ruim een jaar geleden door de bevolking van Alkmaar gekozen ben in de raad en ik had het raadswerk graag langer willen doen. Maar de combinatie met mijn baan als pr account manager viel me steeds zwaarder. Door oververmoeidheid heb ik zowel mijn dagelijks werk als het raadswerk de afgelopen maanden niet optimaal kunnen doen. Ik doe liever één ding goed, dan twee dingen half."

Sampimon spreekt lovend over Bozalie. "Zij is een echte dossiervreter en is erg sterk op het sociale domein. Ik ben ervan overtuigd dat zij als raadslid fantastisch werk gaat doen voor de inwoners van Alkmaar.”

Sampimon blijft adviseur bij GroenLinks en blijft ook actief in de organisatie van de door haar geïnitieerde fakkeltocht voor verdraagzaamheid. Daarnaast blijft ze contactpersoon voor inwoners van Graft-de Rijp en Schermer. Ineke Bozelie wordt in de eerste raadsvergadering van 2016, op donderdag 14 januari, geïnstalleerd als raadslid.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl