Alkmaar Centraal

De stichting de Alkmaarse Cuyperskerk heeft opdracht gegeven aan Adema's Kerkorgelbouw B.V. te Hillegom om de renovatie- en verplaatsing van het Pels-Orgel in de Sint Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord in Alkmaar uit te voeren.

Adema, opgericht in 1855, is Neerlands oudste orgelmakerij.  Een belangrijk stuk religieus cultureel erfgoed wordt door de renovatie behouden voor toekomstige generaties. De renovatie start op 11 januari en zal vijf maanden duren.

De afgelopen twee jaar heeft de stichting zich ingezet om het benodigde geld bijeen te brengen. De actie “adopteer een orgelpijp” is succesvol verlopen en dekt 80% van de begroting. De stichting durft het daarom aan om te starten met de renovatie. In juli moet het orgel klaar voor de festiviteiten rond 900 jaar katholicisme in Alkmaar.

De actie “Adopteer een Orgelpijp” blijft doorlopen. Er kunnen nog ruim 1500 orgelpijpen te adopteren met prijzen van € 20 tot en met € 200. Dit kan via een storting op bankrekening NL 09 ABNA 057 56 32 542, ten name van de Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk te Alkmaar.

De stichting wijst erop dat het een ANBI-instelling is. Sinds de invoering van de Geefwet kan een gift aan een cultureel doel met een dergelijk keurmerk voor 25% extra worden afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting. Bedrijven mogen zelfs 50% extra aftrekken van de belastbare bedrijfswinst.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl