Alkmaar Centraal

De meeste archiefstukken in het Regionaal Archief zijn vrij inzichtelijk, maar voor een kleine categorie stukken gelden beperkingen. De periode van beperking is wettelijk maximaal 75 jaar. Ieder jaar schuiven komen nieuwe stukken vrij, zoals nu de dagrapporten van de Alkmaarse gemeentepolitie uit 1941.

De rapporten geven een dagelijks overzicht van de gebeurtenissen in en om Alkmaar. Vaak gaat het om vrij onvallende kwesties als ruzie, vechten, inbraak, diefstal, vermissing of aanrijdingen tussen fietsers en Wehrmachtauto’s, maar soms wordt de grimmigheid van de bezetting zichtbaar.

Zo worden op 30 april en 31 augustus, de verjaardagen van prinses Juliana en koningin Wilhelmina, mensen opgepakt vanwege ‘Duitsch vijandige demonstraties’ of het dragen van een oranjebloem. Het aantal arrestanten dat op last van de Duitse bezetter worden vastgezet om door de Sicherheitspolizei naar Amsterdam of Scheveningen te brengen nam toe.

Aan de hand van een alfabetisch register kan gezocht worden op achternamen, soort delict of trefwoord naar allerlei gebeurtenissen.

De dagrapporten, waarvan de oudste stammen uit 1849, vormen een levendige en veelomvattende bron over het dagelijks leven in Alkmaar. Bronnen tot het jaar 1941, dus ook uit andere gemeenten en archieftoegangen, zijn nu openbaar en door iedereen in te zien op de studiezaal van het Regionaal Archief aan de Bergerweg.

Links in beeld een detail uit het register op de dagrapporten van 1941 en rechts Duitse militairen op de Emmabrug in mei 1940. De fotograaf is onbekend. (Bron: Regionaal Archief Alkmaar)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl