Alkmaar Centraal

De inhuur van externe medewerkers door de gemeente Alkmaar is in 2015 sterk gedaald. In 2014 werd 10,7 miljoen euro besteed aan extern personeel terwijl voor 6 miljoen minder was begroot; in 2015 was dat gedaald naar 8,8 miljoen.

De inhuur van de vele externe medewerkers is één oorzaak van het miljoenentekort van de gemeente Alkmaar wat in april 2015 aan het licht kwam. Dit tekort leidde er onder andere toe dat toenmalig wethouder financiën Peter de Baat zich genoodzaakt zag af te treden. Zijn opvolger Pieter Dijkman kondigde vervolgens op 1 juli een vacaturestop af.

De gemeente Alkmaar hanteert net als veel andere gemeenten een percentage van 15 procent voor extern ingehuurd personeel ten opzichte van het personeel in dienst van de gemeente. In het eerste kwartaal van 2015 was van de alle medewerkers nog 26 procent extern ingehuurd, en in het laatste kwartaal was dat gedaald naar 12 procent.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl