Alkmaar Centraal

Het opnieuw instellen van tweerichtingsverkeer op de Kanaalkade pakt goed uit voor de bezoekersaantallen van de binnenstad. De tellingen die zijn uitgevoerd laten zien dat er in het derde kwartaal een stijging is van bijna acht procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het laatste kwartaal laat zelfs een stijging zien van meer dan 9,5 procent.

Volgens het college is dat een mooie indicator voor de kwaliteit van de lokale economie van de binnenstad, maar dat is de PvdA een brug te ver. Fractieleider Paul Verbruggen mist een onderbouwing en wil graag meer gedetaileerde cijfers zien omdat nu niet duidelijk is of het "passanten of consumenten" zijn.

Het verkeerslawaai is onvermijdelijk ook toegenomen, maar die overlast is door de toepassing van zogenaamd 'stil asfalt' beperkt gebleven. Iets meer dan 30 procent van de bewoners van de Kanaalkade wil graag gebruik maken van het aanbod van de gemeente om de geluidsbelasting te laten controleren en te horen voor welke regeling ze in aanmerking komen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl