Alkmaar Centraal

Dit jaar wordt in het Geestmerambacht geen het Saturday Live Festival meer gehouden. De organisatie heeft laten weten dat de kosten niet opwegen tegen de baten en dat er na vier keer geen nieuw Saturday Live Festival komt.

Het recreatieschap Geestmerambacht wilde eigenlijk drie festivals. Van Indian Summer staat vast dat het gehouden wordt, en daarnaast wordt dit jaar voor de eerste keer het Country Dance Village Festival gehouden. De organisatie van het derde festival koos echter na te zijn geselecteerd toch voor een ander terrein. Volgens locatiebeheerder Johan de Jong wordt er in september wellicht nog gezocht naar een wat kleinschaliger festival wat de plaats van Saturday Live kan innemen. 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl