Alkmaar Centraal
00:00
55
00:00

Collectieve beveiliging met cameratoezicht, toezicht op het onderhoud van het openbaar groen, parkmanagement en het verbeteren van de algemene parkeervoorzieningen, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Zaken die allemaal van belang zijn voor de ondernemers van industrieterrein Beverkoog. Maar daar waar een gesprek op gang komt over de bekostiging van gezamenlijke voorzieningen, komt meestal ook de discussie op gang.

Maar veel ondernemers op de Beverkoog lijkt het niet te interesseren. Tot grote frustratie van anderen zoals René Kesselaar: "we hebben hier teveel nemers en te weinig ondernemers". Inzet is de vervanger van de zo bekritiseerde 'reclamebelasting'. Die werd gebruikt om de voorzieningen te bekostigen maar was gebaseerd op de omvang van de reclameuitingen op een pand waardoor bijvoorbeeld een éénmansbedrijf met een klein pand met het logo op een overheaddeur significant meer moest betalen dan een overslagbedrijf met een enorme hal maar alleen een bordje bij de ingang. Die regeling is met succes aangevochten bij de rechter dus moet er een vervanger komen: BIZ.

Via de Bedrijven InvesteringsZone betalen ondernemers een op de WOZ waarde van het bedrijfspand gebaseerde bijdrage. Maar de regeling kan pas officieel ingaan of van tafel wanneer minimaal de helft van de ondernemers zich heeft uitgesproken voor of tegen de BIZ. En daar wringt de schoen, want die 50 procent lijkt door desinteresse van ondernemers op de Beverkoog niet gehaald te worden.

Tot ergenis van de ondernemers die zich wél hebben verdiept in de regeling en alle totnogtoe opgebouwde voorzieningen als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Opvallend is dat de ondernemers wél overtuigd zijn van het belang van het uitgebreide camaeratoezicht. Maar ook dát zal ergens anders uit betaald moeten worden...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl