Alkmaar Centraal

Drie dagen geleden meldde het AD dat dat veel AED's (Automatische Externe Defibrillators) onbetrouwbaar zijn doordat ze slecht of niet worden onderhouden. Naar aanleiding daarvan heeft het Alkmaarse CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college. Raadslid Iris Zeijlemaker wil van het college weten of men ervan op de hoogte is dat AED’s onbetrouwbaar kunnen worden door slecht onderhoud en hoeveel AED’s er momenteel zijn in Alkmaar. Ook vraagt ze welke actie het college heeft ondernomen om de betrouwbaarheid van de AED’s te waarborgen en of er in de toekomst aanvullende acties nodig zijn.

Een telefoontje naar de stichting EersteHulpAlkmaar (EHA) leverde de antwoorden op deze vragen op. Samengevat is in Alkmaar alles wat betreft AED’s en het onderhoud ervan prima geregeld. In Alkmaar hangen in totaal 64 grijze kasten met een AED erin. De kasten zijn van de gemeente, en ongeveer de helft van de AED’s is van de gemeente zelf; de andere AED’s zijn eigendom van een bedrijf. Van een AED moet één keer per jaar de 9-voltbatterij die erin zit vervangen worden, en de accu eens per 4 tot 7 jaar. Ook wordt na ongeveer twee jaar de lijmlaag op de elektroden slechter.

De stichting EHA controleert elke AED in een grijze kast twee keer per jaar. Hierdoor komt altijd aan het licht of de 9-voltbatterij, de accu of de lijmlaag op de elektroden vervangen moeten worden. Als bij een AED die eigendom is van de gemeente een gebrek wordt geconstateerd zorgt EHA dat het wordt opgelost. Bij AED’s die eigendom zijn van een bedrijf geeft EHA bij het bedrijf aan wat de gebreken zijn en vragen ze het bedrijf om die op te lossen. Als het bedrijf dat niet doet haalt EHA de AED uit de kast en hangt een tijdelijke reserve-AED op. Volgens de stichting is de reden dat veel AED's slecht onderhouden worden dat mensen op een gegeven moment laks worden met het onderhoud omdat de hype er een beetje af is. Ook denken veel mensen dat ze met de dure aankoop van een AED al beschermd zijn, en vergeten ze dat er ook onderhoudskosten bij komen kijken.

EHA heeft overigens nog zo’n 250 burgerhulpverleners nodig. De cursus duurt meestal twee lesavonden. Wie burgerhulpverlener wil worden kan zich aanmelden via www.eerstehulpalkmaar.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl