Alkmaar Centraal

De gemeente Alkmaar en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben overeenstemming over de tijdelijke opvang van vluchtelingen in het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg. Tijdens de informatieavonden in oktober werd nog verwacht dat de eerste vluchtelingen in januari hun intrek in het gebouw konden nemen, maar inmiddels is duidelijk dat het april wordt.

In de overeenkomst tussen het COA en de gemeente staan afspraken over de duur van de opvang (maximaal 3 jaar) en het maximum aantal capaciteitsplaatsen. Vooralsnog zijn dat er 510. Naast het bestaande asielzoekerscentrum aan de Picassolaan wordt dit de enige opvang voor vluchtelingen in Alkmaar.Als het COA erin slaagt een kleinschalige opvang elders in de regio te realiseren komen er nog 90 plaatsen bij. Het college heeft vanaf eind november namelijk bewust een etage van het kantoor leeggehouden als daad van 'symbolisch verzet' omdat het college vond dat de asielzoekers eerlijker over de regio verdeeld moesten worden. 

De gemeente hecht veel belang aan de veiligheid in en rond de opvanglocatie. Half december heeft de gemeente reeds beveiligingscamera’s in de directe omgeving van het voormalige belastingkantoor geplaatst. Ook wordt de straatverlichting rondom de Robonsbosweg aangepast.

Wethouder Pieter Dijkman (VVD) is tevreden over het onderhandelingsresultaat: ”De overeenkomst met het COA nam weliswaar wat meer tijd, maar beide partijen hechten aan zorgvuldige afspraken. Van belang vind ik met name veiligheid en nuttige dagbesteding. Met de overeenkomst neemt Alkmaar zijn verantwoordelijkheid in de tijdelijke opvang van vluchtelingen en daarmee is voor het college de grens bereikt. Verder ben ik blij dat de vluchtelingen straks niet langer van crisisopvang naar crisisopvang hoeven te verhuizen en voor langere tijd op één plek kunnen blijven”.

De overeenkomst bevat verder afspraken over de dagbesteding voor de bewoners, onderwijs voor kinderen en het inschakelen van lokale ondernemers. Binnenkort worden vrijwilligers(-organisaties) uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het dagbestedingsplan. Het COA neemt initiatief voor het instellen van overleg met omwonenden, politie, gemeente en verenigingen en ondernemers uit de buurt. Voor deze omwonendencommissie heeft zich al een aantal omwonenden aangemeld.

Met de overeenkomst en de vergunningverlening in de loop van januari heeft het COA nog tien weken nodig om het voormalige belastingkantoor te verbouwen en in te richten als opvanglocatie. De verwachting is dat de eerste vluchtelingen in april hun intrek kunnen nemen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl