Alkmaar Centraal

Acht gemeenten onder de aanvliegroute van de beruchte Polderbaan maken een vuist tegen overlast van vliegverkeer, met name in de nacht. Dit meldt het NHD. Met het vaststellen van de Bestuurlijke Agenda Schiphol, verlengen Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen hun samenwerking. 

De gemeenten erkennen dat de groei van Schiphol voor de regio van economisch belang is, maar men wil wel de nadelige gevolgen voor inwoners en het milieu indammen. De bestuurders wijzen daarbij op de in zicht komende grens van 500.000 vluchten uit het Aldersakkoord van 2008.

De gemeenten willen gezamenlijk meer invloed uitoefenen op de ontwikkeling van Schiphol. Daarbij wordt vooral gekeken naar punten die niet expliciet in het Aldersakkoord staan. Zo wil men meer onderzoek naar het economisch belang van de nachtvluchten voor de mainportfunctie.

Daarnaast zou hinder door nachtvluchten ingeperkt moeten worden, middels vaste aan- en uitvliegroutes voor alle start- en landingsbanen. En vliegtuigen moeten hoger aanvliegen, zeker als de Zwanenburgbaan niet gebruikt wordt. Veel klachten, met name uit de gemeenten Alkmaar, Bergen en Heiloo gaan over laagvliegend luchtverkeer, dat hier ook nog eens een bocht maakt met meer herrie tot gevolg.

De acht gemeenten waken ervoor dat de geplande bouw van 100.000 woningen in de omgeving van Amsterdam ertoe zal leiden dat vliegverkeer nadrukkelijk over het gebied Alkmaar-IJmond aan zal gaan vliegen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl