Alkmaar Centraal

Het recreatieschap Geestmerambacht wilde dit jaar graag drie festivals houden, maar begin januari maakte de organisatie van het Saturday Live Festival bekend dat dit festival niet meer georganiseerd zou worden. Locatiebeheerder Johan de Jong vertelde destijds het NHD dat er wellicht nog gezocht zou worden naar een kleinschalig festival voor in september.

Organisator Marco Kuiper, ooit initiator van het Indian Summer Festival, wil nu op de vrijgekomen plaats zijn nieuwe festival ‘Summer of Love’ organiseren, zo meldt het NHD. Zijn plan was eerst om dit nieuwe festival op 5 mei bij het Alkmaarse Sportpaleis te houden, maar dat idee kon toch niet doorgaan vanwege tijdgebrek. Hij verwacht dat de gemeente Langedijk geen probleem zal hebben met het verlenen van de benodigde vergunning. (foto: Ferdy Damman)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl