Alkmaar Centraal

Op 2 juli 2015 was de nieuwe Horecanota van Alkmaar vastgesteld. Na drie maanden zijn de effecten geëvalueerd, vooral van vrije sluitingstijden. Die blijken weinig gewijzigd, vier á vijf cafés zijn regelmatig tot na 04:00 uur open. Ondernemers zijn tevreden dat zij open kunnen blijven als het nog gezellig en druk is.

Vooral bezoekers tot 36 jaar gaan vaker en tot later uit, en zijn over het algemeen positief. De meeste bewoners en bezoekers (86%) vinden dat de veiligheid gelijk bleef of zelfs verbeterde. De ervaring van overlast bleef nagenoeg gelijk of verminderde, vindt 82%.

Daar tegenover staat een groep bewoners in de binnenstad die wel onveiligheid (13%) en overlast (17%) ervaren, en vinden dat die gelijk bleef of toenam sinds het vrij geven van de sluitingstijden. Ook politie en stadstoezicht melden dat het met name in de late uurtjes onrustiger is. 

De evaluatie bestond uit een enquête onder bewoners, bezoekers en horecaondernemers. Ook de ervaringen van de politie en de gemeente zelf zijn meegenomen en de van bewonersvereniging Hart van Alkmaar deed haar bijdrage.

Uit de tussentijdse evaluatie volgden een aantal aanbevelingen, zoals onderzoek naar maatregelen voor beperking van geluidsoverlast en opzet van een horecaoverlast-loket. Het volledige evaluatierapport is te vinden op Alkmaar.nl. De resultaten worden gebruikt voor het vervolg van de evaluatie tot en met juli 2016.

Met de Horecanota is ingezet op een optimaal klimaat voor de horecasector. Ondernemers spelen zelf in op de veranderende markt, nieuwe trends en de veranderende behoefte van consumenten. Een belangrijk onderdeel van de horecanota zijn de vrije sluitingstijden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl