Alkmaar Centraal

Woensdag presenteerde de gemeente Alkmaar de evaluatie van de nieuwe Horecanota. Daarbij was vooral gekeken naar de effecten van de vrije sluitingstijden voor horecagelegenheden. De evaluatie liet een voornamelijk positief beeld zien, maar de Alkmaarse oppositiepartij PvdA is er niet van overtuigd dat het nieuwe horecabeleid alleen maar positieve effecten met zich mee heeft gebracht: de PvdA-raadsleden komen naar eigen zeggen na lezing van de evaluatie tot een heel andere conclusie.

Ook zijn politie, Stadstoezicht, de vereniging van binnenstadbewoners en Horeca Alkmaar niet tevreden met de vrije sluitingstijden in de binnenstad. Zo ziet Pim de Ridder, voorzitter van de bewonersvereniging, het voorstel van wethouder Kloos om een horecaoverlastloket op te richten niet bepaald zitten, zo meldt het NHD. De Ridder vindt dat zo’n loket bedoeld is om te monitoren, terwijl volgens hem echt handhaving nodig is.

De Alkmaarse PvdA is verbaasd dat er in de enquete geen onderscheid is gemaakt tussen bewoners en bezoekers. Raadslid Hester Veenhuijsen stelt: "Bezoekers en bewoners hebben andere wensen en belangen. Bezoekers maken enkele keren gebruik van de horeca en gaan naar huis als zij genoeg hebben van het 'gebruis' in de stad. Juist op dat moment verergert de overlast voor de bewoners." Veel bezoekers merken hier niets van, omdat zij op dat moment al naar huis zijn. Daardoor zegt slechts 17% van de totale geënquêteerden meer overlast te ervaren. Onder bewoners van de binnenstad ligt dit percentage echter op bijna 40. Ook politie en stadstoezicht signaleren dat 'de sfeer in de latere uren grimmiger is geworden'.

De klachten van bewoners van de binnenstad gaan vooral over geluidsoverlast en vandalisme. Bij een eerdere enquête van de PvdA zelf bleken dit ook de voornaamste problemen. De PvdA wil dan ook graag van de wethouder weten welke concrete extra maatregelen inmiddels genomen zijn om deze overlast tegen te gaan. De enquête is immers al in oktober afgenomen. Veenhuijsen: "Naast het aanspreken van ondernemers is het enige dat genoemd wordt het inzetten van meer cameratoezicht. Dat vind ik de omgekeerde wereld. Cameratoezicht verandert het gedrag van uitgaanspubliek niet, zeker niet als dat flink gedronken heeft."

Daarnaast maakt de PvdA zich zorgen over de representativiteit van het onderzoek. Bij het buurtonderzoek dat de partij afgelopen november hield bleek dat veel inwoners van de binnenstad niet op de hoogte waren van de gemeentelijke evaluatie. Deze moest digitaal ingevuld worden, waardoor met name jongeren hier gebruik van hebben gemaakt. Ruim 60% van de respondenten is 35 jaar of jonger. Omdat in de evaluatie aangegeven wordt dat met name oudere bewoners overlast rapporteren vreest de PvdA dat het werkelijke aantal mensen dat toegenomen overlast ervaart nog veel hoger ligt.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl