Alkmaar Centraal

De Alkmaarse VVD en PvdA hebben een motie opgesteld om gedupeerden van een ernstige calamiteit niet op te zadelen met kosten van een verplicht archeologisch onderzoek. De motie wordt donderdag 4 februari besproken door de gemeenteraad, waarin volgens de fracties een brede steun bestaat.

Maandag was een van de gedupeerden van de Nieuwjaarsbrand, Ronald Nordemann van Spaanders Mannenmode, op uitnodiging van burgemeester Piet Bruinooge nog op het stadhuis om te horen dat hij zijn deel, zijnde €40.000, toch echt moest betalen.

Gemeenten zijn niet niet verplicht archeologisch onderzoek te doen en hebben vrij keuze in de uitvoering. Grondeigenaren dienen mee te werken. Gemeente Alkmaar koos voor een volledige opgraving aan de Langestraat.

De Alkmaarse VVD en PvdA vinden het onrechtvaardig dat slachtoffers van calamiteiten ook moeten meebetalen. Hiertegen is niet te verzekeren. De fracties stellen dat de opgravingen worden uitgevoerd ten algemene nutte van de bevolking en de bezoekers van de stad en dat de bodemschatten niet ten gunste komen van de grondeigenaren, maar de gemeente Alkmaar.

Gemeenten ontvangen jaarlijks in het gemeentefonds 6.35 miljoen euro aan bestuurslastenvergoeding en daarnaasrt 1.25 miljoen voor excessieve kosten voor archeologie. De fracties van PvdA en VVD stellen dat dit fonds benut had kunnen worden en dat het huidige besluit niet past bij een goed faciliterende gemeente,

Vandaar de motie om voor de eigenaren van Waardijk, Spaanders en ICI Paris alsnog het fonds te benutten en om dit bij eventuele toekomstige calamiteiten op historisch waardevolle grond ook te doen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl