Alkmaar Centraal

In 2015 vonden in het asielzoekerscentrum aan de Picassolaan in Alkmaar 44 incidenten plaats. Dit blijkt uit een bericht van burgemeester Bruinooge aan de gemeenteraad, dat volgde op berichtgeving dit weekend van de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie rond incidentmeldingen in Nederlandse AZC's.

Door het ministerie verstrekte gegevens geven een landelijk beeld van alle door Nationale Politie geregistreerde incidenten bij COA-opvanglocaties. Uit de politiegegevens blijkt dat melding is gedaan van 46 incidenten, gemiddeld 4 per maand. Twee incidenten zijn niet direct verbonden aan het AZC.

In elf gevallen gaat het om vermissing van goederen. Zes keer is melding gedaan van ruzie en zes keer van mishandeling. Drie keer was sprake van overtreding van de vreemdelingenwet, één keer van brand.

Burgemeester Bruinooge: "De cijfers en de duiding daarvan door de politie spreken voor zich en ondersteunen mijn conclusie die ik oktober vorig jaar trok bij de bijeenkomsten rond de vestiging van een tijdelijke opvang voor vluchtelingen aan de Robonbosweg, namelijk dat er qua incidenten op het gebied van veiligheid in de wijk om het bestaande AZC geen grote afwijking te zien zijn in vergelijking met de stedelijke cijfers".

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl