Alkmaar Centraal

De Geestmolen is al meer dan een jaar wiek- en werkloos, maar er is goed nieuws: er wordt momenteel gewerkt aan nieuwe wieken. Molenaar Piet Kuiper vertelde dat aan het NHD.

In de ochtend van 15 januari 2015 braken de wieken van de Geestmolen af tijdens een storm. Voor deze dag had het KNMI code geel afgegeven. Waarschijnlijk kon de wind door de plotselinge verandering van van zuid naar west achter de fokken van de wieken komen. Hierdoor brak de as waaraan de wieken waren bevestigd af.

Volgens Cees Poland, naar wiens werkplaats in Oterleek de afgebroken wieken waren afgevoerd, waren de wielen niet meer te herstellen. Voordat er nieuwe wieken konden worden gemaakt moest echter eerst worden vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk was.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de eigenaar, maar de gemeente Alkmaar heeft een onderhoudsplicht. Toen bleek dat het wel maanden kon duren voor de molen weer wieken zou hebben stelde de Alkmaarse partij OPA vragen aan het college. Inmiddels weet molenaar Kuiper te melden dat de molen op Molendag, op 14 mei, weer moet kunnen draaien.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl