Alkmaar Centraal

Aan het voorstel van Heerhugowaard om de ´ziekenhuisgrond´ via een grenscorrectie te schenken wil Alkmaar niet reageren. Het voorstel daartoe is alleen via de pers naar buiten gekomen, maar nooit officieel bij gemeente Alkmaar binnengekomen. Burgemeester Bruinooge heeft dinsdagmiddag wel een brief gestuurd naar zijn collega's in de regio Alkmaar met daarin de uitnodiging om aanstaande donderdag tijdens het BORA-overleg (Burgemeesters Overleg Regio Alkmaar) in gesprek te gaan over de regionale samenwerking. 

Bruinooge legt in de brief uit dat “Alkmaar zich wilde bezinnen op de ontstane situatie, omdat het vertrouwen in de buurgemeente Heerhugowaard ernstig is geschaad”. Alkmaar heeft daarom de deelname aan bestuurlijke en regionale overleggen tijdelijk opgeschort, maar het realiseert zich ook dat “de regio alleen vooruit kan als wij goed samenwerken”.

Het college heeft ondertussen van diverse collega’s uit de regio een oproep gekregen om toch te overleggen, en heeft naar aanleiding daarvan besloten om de “deelname aan alle uitvoerende activiteiten in het kader van de regionale samenwerking met onmiddellijke ingang te hervatten”. De coalitie van Alkmaar wil “open en zelfbewust” omgaan met de partners in de regio. Bruinooge geeft aan hierover met de regiogemeenten van gedachten te willen wisselen tijdens het BORA-overleg.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl