Alkmaar Centraal

De gemeente Alkmaar verkoopt het voormalige gemeentehuis van Graft-De Rijp voor woningbouwdoeleinden. De potentiële koper Plus Vastgoed BV wil het complex slopen om er (zorg)woningen voor in de plaats te bouwen. Er komt daarmee geen uitbreiding van het winkelareaal in De Rijp.

Er is geruime tijd met twee kandidaat-kopers overlegd over de aankoop van het pand Sloep 7. Supermarktketen Deen B.V. en Plus Vastgoed B.V. hebben beide een bod uitgebracht op het object.

Op basis van het bod kiest het college van burgemeester en wethouders voor Plus Vastgoed B.V.

Beide partijen hebben een onderbouwing gegeven van de voorgestelde invulling. In het geval van Deen B.V. betreft het een supermarkt met daarboven kantoren. Het college geeft aan de maatschappelijke invulling met (zorg)woningen de voorkeur.

In 2010 zijn mogelijke ontwikkelingen voor de locatie onderzocht door onderzoeksbureau Broekhuis Rijs Advisering. Hieruit bleek dat er in de dagelijkse goederensector geen ruimte is. Wel is er ruimte in de niet-dagelijkse goederensector. Dit pleit voor de invulling van Plus Vastgoed B.V.

Hierbij is de stem van de bewoners van Graft-De Rijp meegewogen. Zij lieten tijdens de laatste raadsvergadering van de voormalige gemeente Graft-De Rijp in december 2014 nadrukkelijk weten dat een tweede supermarkten op deze locatie niet gewenst is en dat invulling met zorgwoningen de voorkeur heeft. Ook dit pleit voor de invulling van Plus Vastgoed B.V.

Op grond van de keuze van het college wordt verder overlegd met Plus Vastgoed B.V. Mocht er binnen drie maanden met deze partij onverhoopt geen reëel akkoord kunnen worden bereikt dan is de gemeente vrij deze locatie aan derden aan te bieden, waaronder Deen B.V.

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl