De fracties van Belangen Alkmaarse Samenleving (BAS) en Seniorenpartij Alkmaar (SPA) willen dat de woonvorm van hofjes voor ouderen weer terugkomt in Alkmaar. Hiertoe hebben zij een motie opgesteld.

Het bouwen van hofjes voor senioren is de laatste tijd zeer in trek in Nederland. BAS en SPA vinden dat Alkmaar in deze trend niet achter zou moeten blijven, aldus Ben Bijl van de fractie van BAS. Hofjes zijn van oudsher altijd populair geweest in Alkmaar en enkele ervan worden nog steeds met veel genoegen bewoond door ouderen.

BAS-fractievoorzitter Ben Bijl licht toe: “Onze zorgstaat gaat er steeds meer vanuit dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun eigen buurt of dorp. Hofjes zijn hiervoor een prima woonvorm. Hofjes kunnen vanwege hun vorm een rustig, intiem, sociaal een veilig woongevoel opleveren en daarmee bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen”.

BAS en SPA vragen het college om bij nieuwbouw of inbreilocaties te onderzoeken of de bouw van hofjes ten behoeve van senioren kan worden gestimuleerd en om die toekomstige hofjes dan ook als zodanig te labelen. (foto: Ben Bijl)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl