Alkmaar Centraal

Het Centraal Orgaan Asielzoekers wil, als daar een verzoek voor gedaan wordt, serieus onderzoeken of het mogelijk is om vluchtelingen op te vangen in de leegstaande panden van het failliete V&D, als gemeenten en projectontwikkelaars hiervoor openstaan. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

De grote gebouwen, voorheen van V&D zelf, staan vaak in rustige winkelgebieden, al zal verbouwing wel kosten met zich meebrengen. Het COA beschouwt het Alkmaarse pand als geschikt, omdat het om een kleinere stad gaat. Tot nu toe zijn er nog geen voorstellen vanuit het land binnengekomen. (foto: Marco Schilpp)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl