Alkmaar Centraal

Vanaf woensdag 2 maart stopt de campagne ‘Het nieuwe MCA’ van de gemeente Heerhugowaard op de website, Facebook en Twitter. De campagne was gericht op de locatie van het ziekenhuis, wat nu nog in Alkmaar is gevestigd. Het doel van de campagne was om te overtuigen dat de beste locatie voor een regionaal ziekenhuis in Heerhugowaard ligt. De gemeente schrijft op de eigen website: “Naar de mening van het gemeentebestuur is het regionaal patiëntenbelang met onderwerpen uit de campagne zoals bereikbaarheid bezoekers en hulpdiensten, parkeren, aantallen bedden per kamer, nu voldoende onder de aandacht van een ieder gebracht. Het is nu aan het ziekenhuisbestuur om een besluit te nemen over de locatie van een nieuw regionaal ziekenhuis.”

Overigens heeft de campagne nogal wat commotie in de regio veroorzaakt. Aanvankelijk was namelijk verborgen gehouden dat de gemeente Heerhugowaard achter de campagne zat, en leek er bewust voor gekozen te zijn om het te doen lijken alsof de website een initiatief van verontruste burgers was. Al snel bleek dat de gemeente Heerhugowaard erachter zat en waren de gemeente Alkmaar en de Heerhugowaardse oppositie verbijsterd. De Waardse oppositie overwoog zelfs om een motie van treurnis in te dienen

Vooral de elkaar tegensprekende verklaringen rond de vraag of de gemeente Heerhugowaard er nu wel of niet bewust voor had gekozen om anoniem te blijven zorgden voor veel verontwaardigde reacties. Aanvankelijk verklaarde het college dat het anonieme karakter van de website was te wijten aan een technisch foutje (navraag bij websitebouwers leerde overigens dat dit onmogelijk is); later verklaarde burgemeester Han ter Heegde dat er juist van meet af aan was gekozen voor een anonieme website. Later kwam hij daar weer op terug

De gemeente Alkmaar was het vertrouwen in de gemeente Heerhugowaard in elk geval kwijt en schortte daarom een week lang alle regionale samenwerking op

Begin februari deed Heerhugowaard een opvallend voorstel: de gemeente bood aan door middel van een grenscorrectie de grond in Heerhugowaard die gereserveerd was voor het nieuwe ziekenhuis aan Alkmaar toe te voegen. Dan zou het niet meer uitmaken welke locatie het ziekenhuis zelf zou kiezen, want het zou in beide gevallen in Alkmaar staan. Kort daarna schoof Alkmaar weer terug aan bij de regionale tafel, maar ging nog niet in op het grenscorrectievoorstel.

Ook het ziekenhuis zelf heeft zich nog niet uitgelaten over de uiteindelijke keuze voor de locatie. De beslissing zou vallen op 8 februari, maar drie dagen daarvoor liet het ziekenhuis weten nog een maand te tijd te nemen.

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl