Alkmaar Centraal

De fractie van BAS is blij dat het college gehoor heeft gegeven aan het verzoek van de fractie om een het standbeeld van Rudi Carrell te verplaatsen naar een prominentere plaats.

De fractie zelf is inmiddels alvast gesprekken aangegaan met de aannemer die het beeld destijds heeft geplaatst  en de eigenaar van Het Gulden Vlies. De aannemer heeft aangeboden het beeld kosteloos te willen verplaatsen. BAS wil het beeld wel ergens aan de voorzijde of in de nabijheid van Het Gulden Vlies hebben en heeft twee mogelijke locaties gevonden. De eerste is rechts naast Het Gulden Vlies, voor de gevel van de voormalige ABN AMRO. De tweede is aan de gevel van Het Gulden Vlies.

De plek aan de gevel is met de eigenaar van Het Gulden Vlies besproken. Hier zou het beeld geplaatst kunnen worden aan de kant van de Lindengracht boven het straatnaambord. Het voordeel ten opzichte van plaatsing in de grond is dat op deze plaats er het minst last is van vandalisme en er zich geen kabels en leidingen bevinden. Er zal wel een overeenkomst gesloten moeten worden die de eigendom van het beeld regelt en misschien zal het verkeersbord enigszins verplaatst moeten worden. BAS hoopt dat het college hier verder mee kan en de verplaatsing van het beeld daadkrachtig kan afronden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl