Alkmaar Centraal

Oud-directeur van woningcorporatie ‘Van Alckmaer voor wonen’ Elise Hoorn moet van de corporatie nog een paar ton aan achterstallige ontslagvergoeding krijgen. Dit schrijft het NHD.

Toen ze in 2013 ’in goed overleg’ ontslag nam als directeur vond ze de 750.000 euro die ze zou meekrijgen blijkbaar niet genoeg. Er is destijds overlegd tussen haar en Van Alckmaer, maar er werd geen definitieve overeenkomst bereikt. Nu blijkt dat Hoorn volgens een schikking die in 2011 bijna rond was recht zou hebben op in totaal bijna acht ton. De zaak ligt echter nog voor de rechter.

Hoorn was van 1999 tot 2013 directeur. In 2013 stelde toenmalig minister Ronald Plasterk een lijst van grootverdieners in de publieke sector op, waarop Hoorn op de tweede plaats stond. Ze zou goed zijn voor maar liefst 655.000 euro. Destijds vond voorzitter van de raad voor commissarissen Leo Spruijt dat het wel meeviel, aangezien Hoorns bruto jaarinkomen 159.471 euro was en de rest bedoeld was voor haar pensioenvoorziening.

Die laatste zou bovendien al tien keer minder zijn geworden door de ‘maatschappelijke discussie over de topinkomens’.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl