Alkmaar Centraal
00:00
55
00:00

Tijdens de Dag van de Leerplicht wordt stilgestaan bij het recht op onderwijs met als doel de leerplicht, of het leerrecht, onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar toch zijn er nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Door tijdens de Dag van de Leerplicht meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren door te zetten, wordt geprobeerd de schooluitval terug te dringen.

Wethouder Onderwijs Elly Konijn ging daarom tijdens de Dag van de Leerplicht smen met leerplichtambtenaren in gesprek met docenten, ouders én kinderen over de leerplicht. In de ochtend werden twee basisscholen bezocht en in de middag werd op het gemeentehuis een debat georganiseerd.

Volgens de huidige leerplichtwet moeten kinderen en jongeren verplicht naar school vanaf hun 5e tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Dit heet de volledige leerplicht. Onderwijs is belangrijk, omdat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen en kunnen bouwen aan een goede toekomst.

Na de volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot hun 18e jaar onderwijs moeten volgen, tenzij ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of MBO2-diploma. Dit biedt jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt en het helpt hen makkelijker een baan te vinden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl