Vrijdag 25 maart draagt wethouder Anjo van de Ven (OPA) officieel het stokje van de netwerkbijeenkomsten ‘ondernemers en cultuur’ over aan Tom Hes van de Heeren van Sonoy. In 2015 heeft de gemeente Alkmaar een aantal netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers en cultuur.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om culturele instellingen en ondernemers dichter bij elkaar brengen zodat er meer gebruik wordt gemaakt van elkaars ervaring en mogelijkheden. Ondernemers kunnen zich laten inspireren door de culturele sector en andersom. Zo wordt het duidelijk welke culturele activiteiten er allemaal zijn en welke commerciële ondernemers cultuur een warm hart toedragen. Tijdens de laatste bijeenkomst heeft de wethouder aangekondigd dat de tijd rijp is dat de ondernemers de bijeenkomsten zelf gaan organiseren.

Met de nieuwe initiatiefnemer krijgt het concept ook een andere naam, de ‘Business en cultuurborrel’. Tijdens deze borrel houden verschillende culturele ondernemers zelf een presentatie over hun werk. Door de borrel elke maand terug te laten keren, is de datum, dag en locatie gemakkelijk te onthouden: Iedere laatste vrijdag van de maand in de Heeren van Sonoy om 17.30 uur, voorafgaand aan FRDS, de maandelijkse vrijdagmiddagborrel in Alkmaar.

Pin It