Het Nederlandstalig festival dat in september bij het Geestmerambacht gepland was is afgelast. Daarmee komt één van de drie plekken vrij voor een groot evenement in het recreatieschap. Dit meldt het NHD. Marco Kuiper, de man achter het Indian Summer Festival, is door locatiebeheerder Johan de Jong benaderd om alsnog die derde plek in te vullen.

Langedijker Marco Kuiper had zich eerder aangemeld met Summer of Love, maar de beheerder zocht naar een thema dat duidelijk anders was dan Indian Summer. De keuze viel op een Nederlandstalig evenement. Dit evenement komt nu dus te vervallen.

Kuiper heeft nog twee andere locaties voor Summer of Love en overweegt zijn opties. Er moet nog veel geregeld worden als hij het bij het Geestmerambacht houdt, zoals een begroting, vergunningen, artiesten. Het stoort hem niet dat hij eerder bedankt is, het gebied is een mooie locatie voor een festival.

Johan de Jong hoopt volgende week antwoord te krijgen, maar Kuiper denkt meer tijd nodig te hebben. Als hij groen licht geeft, moet het ook voor de komende jaren zijn. Er zijn veel festivals in het land en er zijn afvallers, maar hij ziet nog steeds een markt.

Woensdag was er een inloopavond over de nota uitgangspunten bestemmingsplan evenementenlocatie Geestmerambacht. De Jong vond de belangstelling wat tegenvallen. De nota inzien kan nog tot eind april.

In de nota staat, opmerkelijk genoeg, dat op termijn het aantal grote muziekevenementen in het recreatieschap van drie naar vijf zal gaan. Daarbij is wel het maximum bezoekers wat te ambitieus bevonden. Het maximum is van 50.000 bezoekers teruggeschroefd naar 35.000.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl