De eerste steen van de Beatrixschool in Overdie werd gelegd op 12 november 1952 door het zoontje van de voorzitter van het bestuur, Gerrit Jan de Wilde. Maar naast het leggen van de eerste steen werd ook een loden koker met daarin een oorkonde in de spouwmuur van de school verstopt. De slopers die bezig zijn het pand te slopen hebben opdracht gekregen om op zoek te gaan naar die oorkonde, maar totnogtoe heeft de koker zich nog niet laten zien.

Dat de school gesloopt wordt is volgens erfgoedstichting Adapt, dat zich ook hard maakt voor behoud van het Ringerspand,  een gemiste kans voor herbestemming van een schoolgebouw met geschiedenis. Ten tijde van de bouw van de school was de Vondelstraat nauwelijks meer dan een karrenspoor omringd door weilanden. Maar met de uitbreiding van Alkmaar naar het zuiden, in het verlengde van de Korte Vondelstraat, de zogenaamde Staatsliedenbuurt, ontstond behoefte aan een schoolgebouw van protestants-christelijke signatuur. Het gerenommeerde architectenbureau en bouwbedrijf Ringers maakte in 1951 een definitief ontwerp.

Een uitgebreid verhaal over de Beatrixschool is te lezen op docplayer.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl