Alkmaar Centraal

ProRail gaat in 2018 of 2019 schermen langs het spoor in Heiloo plaatsen en ook geluidsdempers. De geluidsschermen worden maximaal 1,5 meter hoog en worden begroeid met groen. ProRail doet, nu het Plan van Aanpak door Heiloo is goedgekeurd, onderzoek doen naar de beste ontwerpen, waarna gemeente Heiloo mag kiezen.

Op acht locaties voldoen huizen langs het spoor niet aan de Wet geluidhinder. Er wordt ruim 3 km scherm gebouwd, al dan niet in combinatie met 2,5 km raildempers. Bij 24 huizen wordt gevelonderzoek gedaan en volgt eventueel extra isolatie.

Op 12 april organiseert gemeente Heiloo een informatieavond, in samenwerking met ProRail en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl