Alkmaar Centraal

Woensdag bracht het NHD een intern rapport van Ernst & Young naar buiten, waaruit zou blijken dat de bedrijfsvoering van de gemeente, en dan met name de financiële huishouding, een grote chaos is. Wethouder Financieën Pieter Dijkman was woensdag nog niet bereikbaar voor commentaar, maar liet na de raadsinformatieavond van donderdagavond wel zijn visie op het verhaal weten.

Volgens Dijkman gaat het vooral om een achterhaalde momentopname en is ‘chaos’ niet het passende woord om de situatie te omschrijven. Hij geeft zelf de voorkeur aan ‘zorgelijk’, maar benadrukt dat dit inmiddels een gepasseerd station is. Via een vlog op YouTube vertelt Dijkman dat hij bij zijn aantreden in 2015 moest constateren dat ‘de basis zeker niet op orde was en dat er veel moest worden gedaan’. Uit het feit dat het college een positieve begroting heeft kunnen presenteren, blijkt volgens Dijkman dat dat al behoorlijk is gelukt. 

De wethouder vertelt verder dat het college al extra vroeg is begonnen aan de Voorjaarsnota en dat er een aantal oplossingsrichtingen zijn, waarmee op langere termijn een duurzaam financieel evenwicht kan worden bereikt. Dijkman, en met hem het Alkmaarse college, heeft daar alle vertrouwen in.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl