Alkmaar Centraal

Omwonenden van het Koekenbier-complex in Alkmaar willen dat er een nieuw onderzoek komt naar de verontreiniging die daar in de grond zou zitten. Het sport- en gezondheidscentrum Tree health mind body is gevestigd geweest in een deel van het comlex, maar moest sluiten omdat er een ‘niet te lokaliseren chemische geur' hing. Buurtbewoners hebben naar aanleiding daarvan onderzocht of de bodemverontreiniging niet de oorzaak kon zijn van die geur, en uit hun onderzoek bleek dat dit het geval zou kunnen zijn. De vervuiling kan zelfs een gevaar zijn voor de gezondheid. De gemeente Alkmaar wil daar echter niet op ingaan of actie ondernemen.

Naast Koekenbier was ooit een garagebedrijf gevestigd dat acht tanks in de bodem had ingegraven, waardoor de bodem verontreinigd was geraakt. Volgens de gemeente zijn alle vervuilende stoffen in de jaren negentig verwijderd, maar buurtbewoners geloven dat niet, want het bewijs voor die saneringsactie is kwijt.

Wethouder Jan Nagengast heeft nu een memo aan de gemeenteraad gestuurd waarin hij schrijft dat de kwestie 'in 2011 al is onderzocht door de vakgroep Bodem’ en dat er geen reden is om aan te nemen dat er met spoed moet worden gesaneerd.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl