Het aantal voortijdig schoolverlaters in regio Alkmaar is in het schooljaar 2014-2015 weer gedaald, en wel met 12%. Daarmee zit de regio onder het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. De grootste daling vond weer plaats op het Horizon College: met 17% van 543 naar 454. Dit op een totaal van 11.000 mbo'ers.

De daling bewijst de steeds betere samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, het mbo, de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie en de gemeenten. De overstap naar het mbo gaat steeds soepeler en mogelijke uitvallers worden snel opgepikt.

Alkmaarse wethouder Elly Konijn: “Als verzuim in een vroeg stadium gesignaleerd wordt, kan langdurig schoolverzuim worden voorkomen. Thuis zitten is geen optie. Het is belangrijk dat jongeren met een diploma op zak zich ontwikkelen en bouwen aan een goede toekomst.”

"Dit resultaat is een prachtige beloning voor de inspanning van onze docenten", vindt Jan Schaar, belast met voortijdig schoolverlaten op het Horizon. "Zij zijn het die de jongeren dagelijks in de lokalen letterlijk en figuurlijk bij de les houden. Lukt dat niet dan is er goede opvang voor wie tijdelijk extra begeleiding nodig heeft."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl