Alkmaar Centraal

Vanuit het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord zijn vrijdag aanvullende afspraken gemaakt om meer jongeren zonder startkwalificatie naar werk te begeleiden. De overeenkomst geldt voor een jaar.

Jongeren zonder startkwalificatie zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Een deel wordt door de Regionale Meld en Coördinatiefunctie gemonitord, wanneer mogelijk naar een opleiding geleid of anders naar een stabiele werkplek. Dit laatste vergt goede afspraken met de gemeentelijke sociale dienst of het jongerenloket. Die afspraken zijn niet vanzelfsprekend, dus heeft minister Asscher van SZW gevraagd om deze vast te leggen.

Het project Jeugd Werkt! creëert kansen voor jongeren die een baan, (leer)werkbaan of werkervaringsplek zoeken. Jongeren die zonder diploma aan het werk willen of alleen met begeleiding aan het werk kunnen, krijgen extra aandacht. 

Gido Oude Kotte (wethouder Heerhugowaard) is vanuit de stuurgroep RPA-NHN verantwoordelijk voor het project: "Bij Jeugd Werkt! staan kwetsbare jongeren centraal. Zij dreigen tussen wal en schip te raken. Nu kunnen we deze groep beter in beeld krijgen, contact maken en hen daadwerkelijk naar werk begeleiden." Voortijdig schoolverlaten wordt ook aangepakt.

Jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie, door uitval op school (oude en nieuwe vsv-ers), die niet op school zitten, niet werken en geen uitkering hebben, worden in beeld gebracht en daarna benaderd. Vervolgens wordt bepaald welk deel van deze groep door samenwerking in het netwerk begeleid kan worden naar werk in de periode juli 2016 tot en met juni 2017.

Foto v.l.n.r.: wethouders / stuurgroepleden RPA-NHN Pieter Kos (Den Helder), Judith de Jong (Hoorn), Elly Konijn (Alkmaar) en Gido Oude Kotte (Heerhugowaard).

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl