Alkmaar Centraal
×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 648 niet laden

Alkmaar, 24 oktober 2012. Slechts zeer zelden wordt er door ouderen in de Kop van Noord-Holland melding gedaan van mishandeling. In 2011 gebeurde dit maar vijf keer. Ieder geval is natuurlijk ernstig, maar je zou kunnen zeggen dat dit dus niet vaak voorkomt. Echter, de GGD Hollands Noorden wijt dit aan een groot taboe en schat dat er maar liefst rond de 2500 slachtoffers geweest zijn in het gebied. Ouderen die door hun eigen kinderen mishandeld zijn blijken mondiger. Van alle 834 bij de politie geregistreerde gevallen was er 103 keer melding gedaan door de persoon zelf. Bij het Ambulant Team betreft het 57 van de 569 gevallen.

Met deze getallen blijkt dat het helemaal niet zo vredig is voor ouderen in de Kop. En daarbij komt nog eens dat een dergelijk misdrijf maar weinig wordt herkend. Dat stelt de GGD in zijn rapport Steunpunt Huiselijk Geweld KNH 2011. Verder valt te lezen dat door hulpverlenende ketenpartners opgemerkte voorvallen gebrekkig worden geregistreerd en dus onzeker is hoeveel dit er zijn. Hier moest iets aan gedaan worden. Het resultaat is het Noord-Hollands Protocol Ouderenmishandeling, opgesteld door Primo Noord-Holland namens alle ketenpartners, om mishandeling beter te in kaart te brengen en te bestrijden. Er wordt gesteld dat ouderenmishandeling doorgaans voorkomt door gezinsleden of familie, maar dat het ook door beroepskrachten gedaan wordt. Daarbij worden zes categorieën onderscheiden: fysieke mishandeling, seksueel misbruik, psychische mishandeling, verwaarlozing, schending van rechten en financiële uitbuiting. Vaak komen meerdere vormen tegelijkertijd voor.

Meer informatie

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl