Inwoners uit de Schermer hebben de smaak te pakken wat betreft het scheiden van afval, aldus de gemeente Alkmaar. Zij maken sinds dit voorjaar enthousiast gebruik van de nieuwe rolcontainers aan huis, bedoeld voor plastic, metalen verpakkingen en blik (PMD), en oud papier en karton. Zo is er ruim drie keer zoveel PMD opgehaald dan voorheen met de inzameling van zakken.

De eerste inzameling liet, vergeleken met voorgaande maanden, nog een lichte daling zien. Dit werd bij de tweede inzameling weer goedgemaakt met een toename van vijftien procent. Verantwoordelijk wethouder Jan Nagengast (CDA) toont zich tevreden: “Het is vooral een kwestie van doen. Als je er eenmaal mee begint, wordt het een sport om zo min mogelijk restafval over te houden.”

Om dat verder te stimuleren worden in het kader van de nieuwe inzamelwijze diverse extra maatregelen genomen. Er komen onder meer extra rolcontainers voor PMD, oud papier en karton en ondergrondse containers(voor restafval. De nieuwe inzamelwijze wordt tot 2020 in alle eenen twintig Alkmaarse wijken en dorpen ingevoerd. Schermer had dit voorjaar de primeur, en nog dit jaar volgen Graft-De Rijp en delen van Alkmaar Noord.

Met de nieuwe inzamelwijze wordt een besluit van de Alkmaarse gemeenteraad uitgevoerd. De ambitie is om het huidig afvalscheidingspercentage van 48% binnen vier jaar te verhogen naar 60%. (foto: aangeleverd)

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl