Zaterdag 21 mei vindt wereldwijd de March against Monsanto plaats, in 350 steden. Ook in Alkmaar start een mars, vanaf 14.00 uur op het Canadaplein, om aandacht te vragen voor onder andere de wereldwijde aantasting van voedselveiligheid en het milieu door chemiegiganten als Monsanto. Andere onderwerpen zijn Fairtrade en het vrijhandelsverdrag TTIP, tussen de USA en Europa, waarover nu achter gesloten deuren onderhandeld wordt.

Volgens stukken die Greenpeace onlangs verkreeg, zal TTIP leiden tot verlaging van onder andere de normen in de EU voor milieu, voedselveiligheid, werkgelegenheid en privatisering van publieke diensten.

Denk bij het milieu aan het toestaan van nog verboden bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw en bij voedselveiligheid aan hormoonvlees en schadelijke middelen voor desinfectie.

Van 12 tot 16 oktober vindt in Den Haag het Monsanto Tribunaal plaats, om de mate van ecoside te bepalen van Monsanto. Het Tribunaal onderzoekt ook hervorming van het Statuut van Rome, op basis waarvan het Internationale Strafhof in 2002 is opgericht over de misdaad van ecocide.

De mars wordt voorafgegaan door drie lezingen. Linda Vermaas, Noord-Hollands statenlid van de Partij voor de Dieren, spreekt over TTIP en de landbouw. Ans Ursem van Fairbusiness spreekt over Fairtrade [Alkmaar] en de mogelijke invloed van TTIP. Rascha Wisse van De Groene Zon spreekt over het Monsanto Tribunaal.

Vervolgens start de mars door het centrum, die eindigt op het Canadaplein met eten en een zadenruilbeurs. Tijdens de mars wordt iedereen gevraagd de petitie Alkmaar TTIP-vrij te ondertekenen, om gemeente Alkmaar een signaal te laten afgeven.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl