Vanaf woensdag kunnen alle inwoners van Noord-Holland hun foto’s van de mooiste plekken in Noord-Holland insturen naar de Collectie MOOI-Noord-Holland. MOOI Noord-Holland wil met die foto’s een geheel nieuwe beeldbank van de mooiste plekken in Noord-Holland bouwen. Het is de bedoeling om een archief aan foto’s van mooie plekken te creëren die kan dienen als galerie, uitjeskaart, schatkamer en voorbeeldenboek tegelijk.

In de collectie MOOI in Noord-Holland komen de mooiste plekken samen. Van tuinhek tot polder, van kozijn tot kanaal: de plek kan groot, klein, gebouw of landschap zijn. Het kan een plek zijn die gewoon mooi is, of een die vertelt wat is geweest: een persoonlijke herinnering of gezamenlijke geschiedenis.

Iedereen kan foto’s van mooie plekken in Noord-Holland insturen. Er zijn slechts twee criteria voor een inzending: de plek moet zichtbaar zijn in de openbare ruimte en en degene die de foto instuurt moet de plek zelf hebben gezien. De fotocollectie heeft ook een tag-systeem: elke foto kan worden voorzien van meerdere tags, zodat er in de collectie kan worden gezocht op bijvoorbeeld ‘polder’ of ‘weiland’, maar ook op bepaalde steden, gebouwen of gebieden.

Met behulp van die tags worden ook deelcollecties gemaakt. Elke inzending draagt hieraan bij. Primo Reh van Collectie MOOI licht toe dat er geen inzendingen worden geweigerd: “Het is de bedoeling dat iedereen aan de collectie meebouwt, en dat het ook in ontwikkeling blijft.” Er wordt ook gestreefd naar volledigheid en contact: als iemand een te onduidelijke foto instuurt of slechts een zeer korte toelichting zal Collectie MOOI contact opnemen om te vragen om een betere foto of een uitgebreidere toelichting.

Een foto insturen kan via www.collectiemooi.nl. Hier is ook verdere informatie te vinden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl