Het aantal WW-uitkeringen is in april gedaald. Landelijk was de daling 2,1%, Alkmaar liep iets voor met 2,2%. Heerhugowaard en Langedijk bleven achter met 0,8% en 0,7%. Over een jaar genomen is er nog een toename, respectievelijk met 13,9%, 9,9% en 1,0%, tegenover landelijk 7,9%. Gunstig is wel weer dat het aantal nieuwe WW'ers in de de eerste vier maanden ruim lager was dan een jaar terug.

De afname van WW'ers in Noord-Holland Noord was vooral zichtbaar in de bouw (6,4%) en horeca (6,8%), maar ook in vervoer & opslag (3,9%), onderwijs (3,8%), cultuur (3,5%) en financiële & zakelijke diensten (2,4%).

Er waren in Noord-Holland Noord in april echter meer WW'ers in de landbouw & visserij (3,0%), openbaar bestuur (2,5%), gezondheidszorg & welzijn (1,5%) en groothandel (1,1%). 

Het percentage WW'ers op de beroepsbevolking is in Alkmaar 4,7%, in Heerhugowaard 4,2% en in Langedijk 3,9%.

Eind 2008 werd vanwege vergrijzing krapte op de arbeidsmarkt voorzien. Door de crisis en het langer doorwerken, bleef dit uit: 85% van de bedrijven kon vacatures achtergelaten door ouderen vullen en 82% verwacht geen problemen de komende twee jaar.

Het UWV-rapport ‘Vacatures in Nederland’ wees ook uit dat leeftijd een factor is bij werk vinden. 55-plussers vervullen nationaal 3,0% van de vacatures en in Noord-Holland Noord zit 31% in de WW. In Langedijk is zelfs 53% van de WW'ers 50-plus. Onder jongeren (<25) is de trend omgekeerd: 4% is WW'er en zij vervullen 33% van de vacatures.

55-plussers blijken voor bijna de helft uit relaties en spontane (open) sollicitaties werk te vinden. Om ouderen te steunen organiseert het UWV onder andere netwerkbijeenkomsten en inspiratiedagen. Ook is er de campagne Open, een samenwerking met MKB Nederland en sinds mei de uitzendbranche.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl