In het Altongebied zijn de eerste CO2 silo’s in gebruik genomen. Hiermee zijn de kweker in het 'glastuinbouwconcentratiegebied' rond de Altonweg in De Noord actief gestart met de duurzaamheidsdoelen uit de ‘Toekomstvisie Alton’, die eind maart door Ondernemersvereniging Alton is overhandigd aan de gemeente, provincie en Rabobank Alkmaar.

De silo’s van Air Liquide Benelux Industries staan bij Tesselaar Bloemkwekerij en bij Numan Paprika. CO2 vanuit Rozenburg wordt middels het programma ‘Green Offer’ energieneutraal vloeibaar gemaakt. De kwekers recyclen het afvalproduct door het aangewassen toe te dienen.

Het gebruik van de CO2 eindigt tonnen uitstoot in Rozenburg en ook 'zomerstook' bij de kwekers, oftewel productie van CO2, zonder gebruik van de warmte. Vloeibare CO2 is overigens gewild in de voedingsmiddelenindustrie,

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hielp Tesselaar en Numan met een vrijstelling voor de plaatsing van de silo’s, omdat dit niet binnen bestemmingsplan paste. Thijs Pennink van het ontwikkelingsbedrijf: “Qua ontwikkeling en innovatie in glastuinbouw is de regio Noord-Holland Noord zijn tijd ver vooruit ten opzichte van de rest van Nederland.”

De Toekomstvisie Alton draait om groei van duurzame economische vitaliteit en toont de ambitie om in 2030 geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken in de teelt. Dit behoeft herstructuring in het gebied, dat rond 30% van het totale energieverbruik in de gemeente voor haar rekening neemt.

De herstructurering van het gebied tussen de N242, Middenweg en de Hasselaarsweg, en de rol van de gebiedscoördinator, kunnen rekenen op veel bestuurlijke aandacht. Alton is de best presterende pilot binnen het landelijke programma Modernisering Teeltareaal van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl